Συμβούλίο Ευρώπης: Στεγάστε τους Ρομά!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με Ψήφισμά της η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις ανάγκες στέγασης και διαμονής των Ρομά και των ταξιδιωτών και να διερευνήσουν όλα τα μέτρα, που θα τους επέτρεπαν να έχουν πρόσβαση σε στέγαση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η νομιμοποίηση υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και των τροχόσπιτων.

Οι εξαναγκαστικές εξώσεις θα πρέπει να τερματιστούν και, ιδίως, οι εξώσεις «μόνο ως έσχατη λύση» θα πρέπει να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής ειδοποίηση και να προσφερθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μια κατάλληλη λύση επένδυσης.

H επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία θα ενσωματώσει πλήρως τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση, ιδίως την πρόληψη των αναγκαστικών εξώσεων, και θα κατοχυρώσει το δικαίωμα να ζουν σε μια πλανόδια κατοικία.

Oλόκληρο το ρεπορτάζ στο: zougla.gr

Recommended For You