Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για Εθελοντές

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για Εθελοντές είναι η οργάνωση του ΟΗΕ που συνεισφέρει στην ειρήνη και την ανάπτυξη μέσω του εθελοντισμού σε παγκόσμιο επίπεδο: http://www.unv.org/how-to-volunteer.html Μπορείτε να συνεισφέρετε τον χρόνο, τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας μέσω του εθελοντισμού μαζί με τον ΟΗΕ στη χώρα σας, στο εξωτερικό αλλά και online.

Αυτή είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσετε θετικό αντίκτυπο και να αποτελέσετε σημαντική δύναμη για την επίτευξη της ειρήνης και της ανάπτυξης. Κάντε τη διαφορά στις ζωές πολλών! Στην ιστοσελίδα του UN Volunteers θα βρείτε ό,τι χρειάζεται να μάθετε για τον εθελοντισμό στα Ηνωμένα Έθνη.

Recommended For You