Κατάντια: Ατέλειωτες ουρές για τους φοιτητές!

Οι φοιτητές επιστρέφουν στα Πανεπιστήμια, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις η διδασκαλία στα αμφιθέατρα συνοδεύεται από ατελείωτες ουρές, πολύωρες αναμονές και μικρά αμφιθέατρα για τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών που θέλουν να ακούσουν την διδασκαλία από τον καθηγητή δια ζώσης.

Στην Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών «βουλιάζουν» από φοιτητές τα αμφιθέατρα ενώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την Κοσμητεία «τις τελευταίες τρεις ημέρες παρεμπoδίζεται ο έλεγχος των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στην είσοδο του κεντρικού κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών με φραστική βία αλλά και με απειλές σωματικής βίας προς τους υγειονομικούς ελεγκτές από συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως σχήματα φοιτητών» που αρνούνται ελέγχους.

«Λουκέτο» στην σχολή Θετικών Επιστημών στο ΑΠΘ

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε αναστολή στο κεντρικό κτίριο, εξαιτίας παρεμπόδισης του έργου των υγειονομικών ελεγκτών, αποφασίστηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Recommended For You